Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 313
Năm 2022 : 2.234
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 361/KH-UBND .
Ngày ban hành:
10/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Ngày ban hành:
27/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCHTriển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025”
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
LUẬTTỐ CÁOCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.
Ngày ban hành:
12/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCHHưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
Ngày ban hành:
25/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCHTriển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Năm 2018
Ngày ban hành:
25/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔINĂM HỌC: 2017 – 2018
Ngày ban hành:
02/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017
Ngày ban hành:
25/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau
Ngày ban hành:
25/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017
Ngày ban hành:
21/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực