Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

Thứ sáu - 25/12/2015 09:00
Kế hoạch khám sức khỏe đinh kỳ lần 1 cho trẻ năm học 2015-2016
Thực hiện Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế; Hướng dẫn liên ngành số 1502/HDLN. GD&ĐT - YT ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Sở GD&ĐT - Sở Y tế về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục Mầm non, trong các trường Tiểu học, các trường Trung học cơ sở và các trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học.
Thực hiện công văn số: 2024/SYT-NVY ngày 26/10/2015 về việc khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch số 26/KH-YTDP huyện Thạch Hà ngày 28 tháng 10 năm 2015 về việc khám sức khỏe cho học sinh năm học 2015-2016.
Trường Mầm non Thạch Hội phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho trẻ  năm học 2015-2016 ngày 12 tháng 11 năm 2015  Thực hiện Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế; Hướng dẫn liên ngành số 1502/HDLN. GD&ĐT - YT ngày 27 tháng 12 năm 2010 của Sở GD&ĐT - Sở Y tế về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục Mầm non, trong các trường Tiểu học, các trường Trung học cơ sở và các trường Trung học phổ thông có nhiều cấp học.
Thực hiện công văn số: 2024/SYT-NVY ngày 26/10/2015 về việc khám sức khỏe cho học sinh trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch số 26/KH-YTDP huyện Thạch Hà ngày 28 tháng 10 năm 2015 về việc khám sức khỏe cho học sinh năm học 2015-2016.
Trường Mầm non Thạch Hội phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 1 cho trẻ  năm học 2015-2016 ngày 12 tháng 11 năm 2015. 
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác