Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016

Thứ ba - 15/09/2015 10:12
Số: …KH - TrMN
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH HỘI
 NĂM HỌC 2015-2016
 
- Căn cứ vào Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của bộ Giáo dục & ĐT) về yêu cầu thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015- 2016.
Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015 -2016 như sau:
1. Thời gian tổ chức hội nghị Hội nghị : 14 giờ  ngày 18 tháng 9  năm 2015.
2. Hình thức tổ chức
- Hội nghị thường kỳ ở đơn vị mỗi năm 1 lần.
- BCH Công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị chuẩn bị nội dung, lập kế hoạch tổ chức hội nghị.
3. Thành phần dự hội nghị :
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương, các ban ngành cấp xã; Lãnh đạo các xóm; Đại diện trường TH, THCS, trạm y tế, hội khuyến học;
- Ban đại diện cha mẹ học sinh;
          -Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
4. Chủ trì hội nghị
- Đoàn chủ tịch :    Đ/c Trần Thị Hồng           - Bí thư Chi bộ            - Hiệu Trưởng.
                                                Đ/c Trần Thị Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn - P. Hiệu trưởng.
                                                Đ/c Dương Thị Hiền - P. Hiệu trưởng;
- Đoàn thư ký:        Đ/c Nguyễn Thị Hoài Trang              - Thư ký Hội đồng.
                                               Đ/c Nguyễn Thị Vân                           - Thư ký chi bộ
5. Công tác chuẩn bị trước hội nghị
5.1. Tổ chức hội nghị cán bộ (do Hiệu trưởng triệu tập).
- Thành phần: Ban giám hiệu; Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi bộ; Trưởng ban nữ công; Các tổ trưởng chuyên môn.
- Nội dung:
+ Quyết định thời gian tổ chức hội nghị.
+ Phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nghị .
+ Tham gia thảo luận các báo cáo do nhà trường đã chuẩn bị.
+ Phân công tham luận tại hội nghị.
- Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp chỉ đạo các bộ phận bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo. Gửi đến các đoàn thể trong nhà trường thảo luận đóng góp ý kiến.
- Phân công chủ đề tham luận của các tổ chuyên môn:
+ Tổ 5 tuổi: Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi;
+ Tổ 3 tuổi + nhóm trẻ : Công tác bán trú, tỷ lệ huy động trẻ;
+ Tổ 4 tuổi: Công tác tự bồi dưỡng chuyên môn;
+ Công đoàn: Chế dộ chính sách của người lao động;
5.2. Tổ chức họp tại các tổ, bộ phận công tác trong nhà trường.
- Chủ tọa : Tổ trưởng chuyên môn và tổ trưởng công đoàn.
- Thư ký : Ghi biên bản cuộc họp.
-        Nội dung :
+ Trình bày các báo cáo của nhà trường và công đoàn.
+ Thảo luận các nội dung trong báo cáo .
+ Những đề xuất, kiến nghị.
(các tổ chuyên môn phải báo cáo nội dung, các đề xuất, kiến nghị trong cuộc họp bằng văn bản và gửi cho BGH nhà trường ngay sau buổi họp).
5.3. Tập hợp ý kiến từ các tổ chuyên môn.
Các ý kiến đóng góp từ các tổ theo các nhiệm vụ trọng tâm để Hiệu trưởng giải đáp:
- Về việc xây dựng kế hoạch năm học và những giải pháp thực hiện.
- Về vệc thực hiện quy chế dân chủ.
- Về việc thực hiện các quy định, quy chế của nhà trường.
- Về thực hiện chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên.
- Về quản lý cơ sở vật chất, tài chính và sử dụng phúc lợi.
- Về thi đua, khen thưởng.
5.4. Hội nghị trù bị :   Dự kiến vào 7h00 ngày 18/ 9 /2015
- Thành phần: BGH và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức trong nhà trường (do Hiệu trưởng triệu tập)
- Mục đích:
          +Thống nhất các chủ trương, mục tiêu, kế hoạch, nội dung đã đề ra trong dự thảo.   
          + Dự kiến chủ tịch đoàn ( lấy ý kiến và biểu quyết thông qua).
          + Giải đáp các ý kiến đóng góp từ các tổ chuyên môn.
6. Tổ chức hội nghị: 14giờ ngày 18 tháng 9 năm 2015.
Chương trình:
6.1. Tiếp dón đại biểu
6.2. Thông qua chương trình hội nghị. Giới thiệu chủ tịch đoàn. Giới thiệu thư ký đoàn.
6.3. Khai mạc hội nghị, giới thiệu đại biểu.
6.4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
6.5. Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ; dự kiến quản lý và sử dụng tài chính, quỹ phúc lợi năm mới.(nếu chưa báo cáo tại phiên trù bị)
6.6. Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân.
6.7. Tham luận của các cá nhân và tổ chuyên môn.
6.8. Phát biểu đại biểu
- Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Ban mặt trận xã;
- Lãnh đạo xã;
- Phòng GD&ĐT;
6.9. Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể
6.10.Thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị . Biểu quyết các chỉ tiêu trong nghị quyết và bế mạc hội nghị
 6.11. Chia tay cán bộ chuyển công tác
6.12. Bế mạc hội nghị;
7. Những nội dung thực hiện sau hội nghị
- Chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị hoàn chỉnh nghị quyết hội nghị, sao in gửi các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác để thực hiện.
- Các tổ chuyên môn và các đoàn thể thực hiện nghị quyết hội nghị, báo cáo quá trình triển khai và những vướng mắc lên Hiệu trưởng và BCH công đoàn để phối hợp chỉ đạo giải quyết.
- BGH nhà trường cùng BCH công đoàn, chi bộ, và tổ trưởng chuyên môn đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các nảy sinh, vướng mắc khi thực hiện nghị quyết; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua; định kỳ 6 tháng 1 lần kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức viên chức và các phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể Cán bộ giáo viên, công nhân viên được biết.
- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo dõi, tổng hợp, phát hiện và đề xuất biện pháp giúp Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trường Mầm non Thạch Hội năm học 2015-2016. Đề nghị các đoàn thể và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này.
Nơi nhận:                                                                            
- Phòng GD&ĐT(để chỉ đạo)                                                                  
- Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, ( thực hiện)
-  Tổ chuyên môn.( thực hiện)
- Lưu VP 
HIỆU TRƯỞNG 
 

Trần Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Các bài viết mới hơn

Các bài viết khác