Tin nhà trường

Lễ tổng kết năm học 2017-2018

Ngày 23 tháng 05 năm 2018 trường Mầm non Thạch Hội tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018 và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi

Hội thi rung chuông vàng trẻ 5 tuổi

Hội thi rung chuông vàng trẻ 5 tuổi

Ngày 9 tháng 5 năm 2018 trường Mầm non Thạch Hội đã tổ chức Hội thi " Rung chuông vàng "cho trẻ 5 tuổi.

Giấy mời

GIẤY MỜI Dưới sự chỉ đạo của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự thống nhất của Hội cha mẹ học sinh, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Hội Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017 và Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi.

Lao động nông thôn mới

Lao động nông thôn mới

Hưởng ứng ra quân xây dựng nông thôn mới. Nhà trường tổ chức lao động nông thôn mới vào các ngày thứ 7 hàng tuần và được giáo viên nhân viên hăng hái tham gia

Phân công chuẩn bị hội nghị năm học 2016-2017

Phân công chuẩn bị nội dung cho hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học

Chương trình hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị cán bộ công chức năm học 2016-2017 Trường mầm non Thạch Hội Thời gian chính thức:1 buổi, bắt đầu vào hồi14h00 ngày 16/9/2016

Họp phụ huynh đầu năm học 2016-2017

Họp phụ huynh đầu năm

Hoạt động của những ngày sau tết

Hoạt động của những ngày sau tết

Hoạt động những ngày sau tết

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

Kế hoạch khám sức khỏe đinh kỳ lần 1 cho trẻ năm học 2015-2016

Hội ngị triển khai nghị định 108/2014/ĐCP và thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Hội ngị triển khai nghị định 108/2014/ĐCP và thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Thực hiện hế hoạch 74/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thạch Hà triển khai thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BTC-BNV