Tin nhà trường

Trồng cây đầu năm

Hưởng ứng phong trào tết trồng cây, ngày 11/02/2019 cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Thạch Hội đã cùng tham gia trồng cây tại thôn Hội tiến

Lễ hội ẩm thực

Lễ hội ẩm thực

Ngày 25/01/2019 trường Mầm non Thạch Hội tổ chức Lễ Hội ẩm thực, Tết chia sẻ, tết yêu thương.

Lễ mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11/2018

Chiều ngày 19/11/2018 được sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 201/11/2018 cho 2 nhà trường th&thcs và trường Mầm non xã Thạch Hội.

Cảm ơn con em xa quê

Cảm ơn con em xa quê

Sáng ngày 26 tháng 09 năm 2018. Hội đồng hương Thạch Hội ở Hà Tĩnh đã trao tặng trường Mầm non Thạch Hội 100 bộ bàn ghế cho trẻ .

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2018-2019

Ngày 19 tháng 09 năm 2018 trường Mầm non Thạch Hội tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2018-2019.

Lao động ngày chủ nhật

Chủ nhật ngày 16 tháng 09 năm 2018 trường Mầm non Thạch Hội phối hợp với phụ huynh học sinh lao động vệ sinh phòng học mới

Họp phụ huynh đầu năm

Họp phụ huynh đầu năm

Ngày 4 tháng 9 năm 2018 trường Mầm non Thạch Hội phối hợp với UBND xã tổ chức họp phụ huynh đầu năm

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019

Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2018 trường Mầm non Thạch Hội tổ chức lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Lễ tổng kết năm học 2017-2018

Ngày 23 tháng 05 năm 2018 trường Mầm non Thạch Hội tổ chức lễ tổng kết năm học 2017-2018 và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi

Hội thi rung chuông vàng trẻ 5 tuổi

Hội thi rung chuông vàng trẻ 5 tuổi

Ngày 9 tháng 5 năm 2018 trường Mầm non Thạch Hội đã tổ chức Hội thi " Rung chuông vàng "cho trẻ 5 tuổi.

Giấy mời

GIẤY MỜI Dưới sự chỉ đạo của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự thống nhất của Hội cha mẹ học sinh, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thạch Hội Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017 và Lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi.

Lao động nông thôn mới

Lao động nông thôn mới

Hưởng ứng ra quân xây dựng nông thôn mới. Nhà trường tổ chức lao động nông thôn mới vào các ngày thứ 7 hàng tuần và được giáo viên nhân viên hăng hái tham gia

Phân công chuẩn bị hội nghị năm học 2016-2017

Phân công chuẩn bị nội dung cho hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học

Chương trình hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị cán bộ công chức năm học 2016-2017 Trường mầm non Thạch Hội Thời gian chính thức:1 buổi, bắt đầu vào hồi14h00 ngày 16/9/2016

Họp phụ huynh đầu năm học 2016-2017

Họp phụ huynh đầu năm

Hoạt động của những ngày sau tết

Hoạt động của những ngày sau tết

Hoạt động những ngày sau tết

Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

Kế hoạch khám sức khỏe đinh kỳ lần 1 cho trẻ năm học 2015-2016

Hội ngị triển khai nghị định 108/2014/ĐCP và thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Hội ngị triển khai nghị định 108/2014/ĐCP và thông tư 01/2015/TTLT-BNV-BTC

Thực hiện hế hoạch 74/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của UBND huyện Thạch Hà triển khai thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BTC-BNV