BẢN TIN

Lao động nông thôn mới

Lao động nông thôn mới

Hưởng ứng ra quân xây dựng nông thôn mới. Nhà trường tổ chức lao động nông thôn mới vào các ngày thứ 7 hàng tuần và được giáo viên nhân viên hăng hái tham gia

Lao động đầu năm học

Lao động đầu năm học

Lao động chuẩn bị năm học mới

Đại Hội Đảng bộ xã Thạch Hội

Thành công của Đại Hội Đảng bộ Xã Thạch Hội nhiệm kỳ 2015-2020