kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:

Số kí hiệu Số: 05/KH -MNH
Ngày ban hành 11/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường MN Thạch Hội
Người ký Trần Thị Hồng

Nội dung

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
TRƯỜNG MẦM NON THẠCH HỘI
 NĂM HỌC 2017-2018 
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:
1. Thời gian tổ chức hội nghị:  1 ngày(ngày 15 tháng 9  năm 2017).
2. Hình thức tổ chức
- Hội nghị thường kỳ ở đơn vị mỗi năm 1 lần.
- BCH Công đoàn phối hợp với Hiệu trưởng chuẩn bị nội dung, lập kế hoạch tổ chức hội nghị.
3. Thành phần dự hội nghị :
- Phòng GD&ĐT;
- Lãnh đạo địa phương, các ban ngành cấp xã; Ban đại diện cha mẹ học sinh;
          -Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
4. Chủ trì hội nghị
- Chủ trì hội nghị : Đ/c Trần Thị Hồng, Bí thư Chi bộ - Hiệu Trưởng.
                                      Đ/c Trần Thị Nguyệt- P. Hiệu trưởng.
                                                Đ/c Dương Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn - P. Hiệu trưởng;
- Ghi chép hội nghị: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Trang, Thư ký Hội đồng.
                                               Đ/c Nguyễn Thị Vân(Nghị quyết)
5. Công tác chuẩn bị trước hội nghị
5.1. Tổ chức hội nghị cán bộ (do Hiệu trưởng triệu tập).
- Thành phần: Ban giám hiệu; Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi bộ; Trưởng ban nữ công; Các tổ trưởng chuyên môn.
- Nội dung:
+ Quyết định thời gian tổ chức hội nghị.
+ Phân công nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nghị.
+ Tham gia thảo luận các báo cáo do nhà trường đã chuẩn bị.
+ Phân công tham luận tại hội nghị.
- Hiệu trưởng tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo các bộ phận bổ sung, hoàn chỉnh các báo cáo. Gửi đến các đoàn thể trong nhà trường thảo luận đóng góp ý kiến.
- Phân công chủ đề tham luận của các tổ chuyên môn:
+ Tổ 4, 5 tuổi: Chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất
+ Tổ 3 tuổi + nhóm trẻ: Tỷ lệ chuyên cần, tỷ lệ huy động trẻ; Công tác bán trú;
+ Công đoàn: Chế độ chính sách của người lao động;
5.2. Tổ chức họp tại các tổ, bộ phận trong nhà trường.
- Chủ trì: Tổ trưởng chuyên môn và tổ trưởng công đoàn.
- Ghi chép: Ghi biên bản cuộc họp.
-        Nội dung :
+ Trình bày các báo cáo của nhà trường và công đoàn.
+ Thảo luận các nội dung trong báo cáo .
+ Những đề xuất, kiến nghị.
(các tổ chuyên môn phải báo cáo nội dung, các đề xuất, kiến nghị trong cuộc họp bằng văn bản và gửi cho Hiệu trưởng ngay sau buổi họp).
5.3. Tập hợp ý kiến từ các tổ chuyên môn.
Các ý kiến đóng góp từ các tổ theo các nhiệm vụ trọng tâm để Hiệu trưởng giải đáp:
- Về việc xây dựng kế hoạch năm học và những giải pháp thực hiện;
- Về việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ;
- Về việc thực hiện các quy định, quy chế của nhà trường;
- Về thực hiện chế độ, chính sách và điều kiện làm việc của cán bộ, giáo viên;
- Về quản lý cơ sở vật chất, tài chính và sử dụng phúc lợi;
- Về thi đua, khen thưởng;
5.4. Hội nghị trù bị:  Dự kiến vào 7h00 ngày 15/ 9 /2017
- Thành phần: BGH và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường (do Hiệu trưởng triệu tập)
- Mục đích:
          +Thống nhất các kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu đã đề ra trong dự thảo.   
+ Dự kiến chủ trì hội nghị (lấy ý kiến và biểu quyết thông qua).
+ Báo cáo quy chế chi tiêu nội bộ; dự kiến quản lý và sử dụng tài chính, quỹ phúc lợi năm mới.
+ BC kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2016-2017, triển khai kế hoạch công tác năm học 2017-2018; Bầu Ban TTND.
          + Giải đáp các ý kiến đóng góp từ các tổ chuyên môn.
6. Tổ chức hội nghị: 14giờ ngày 15 tháng 9 năm 2017.
Chương trình:
6.1. Tiếp đón đại biểu
6.2. Thông qua chương trình hội nghị. Giới thiệu chủ trì, ghi chép.
6.3. Khai mạc hội nghị, giới thiệu đại biểu.
6.4. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017. Phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
6.5. Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua năm học  2016-2017, phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018.
6.6. Thảo luận.
6.7. Phát biểu đại biểu
- Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Ban mặt trận xã;
- Lãnh đạo xã;
- Phòng GD&ĐT;
6.8. Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể
6.9.Thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị; Biểu quyết các chỉ tiêu trong nghị quyết.
6.10. Chia tay giáo viên chuyển trường;
6.11. Bế mạc hội nghị
7. Những nội dung thực hiện sau hội nghị
- Chủ tịch đoàn và thư ký hội nghị hoàn chỉnh nghị quyết hội nghị, sao in gửi các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác để thực hiện.
- Các tổ chuyên môn và các đoàn thể thực hiện nghị quyết hội nghị, báo cáo quá trình triển khai và những vướng mắc lên Hiệu trưởng và BCH công đoàn để phối hợp chỉ đạo giải quyết.
- BGH nhà trường cùng BCH công đoàn, chi bộ, và tổ trưởng chuyên môn đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các nảy sinh, vướng mắc khi thực hiện nghị quyết; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua; định kỳ 6 tháng 1 lần kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức viên chức và các phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể Cán bộ giáo viên, công nhân viên được biết.
- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo dõi, tổng hợp, phát hiện và đề xuất biện pháp giúp Hiệu trưởng và Ban chấp hành Công đoàn xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình thực hiện.
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị Cán bộ công chức, viên chức trường Mầm non Thạch Hội năm học 2017-2018. Đề nghị các đoàn thể và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này.
 

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số:......../KH-MNTH 02/04/2018 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔI
NĂM HỌC: 2017 – 2018
Số: /KH- MNH 25/04/2018 KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
Số: /KH- MNH 25/04/2018 KẾ HOẠCH
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Năm 2018
số: 417//PGDĐT 21/09/2017 V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017
số 06/ KHTT-MNTH 25/09/2017 Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau
Số: 04/KH-TrMN 30/08/2017 Thực hiện công văn hướng dẫn số 1237/SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Sở giáo dục đào tạo, công văn số 321/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học và khai giảng năm học 2017-2018; trường mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018 với các nội dung:
Số: 01/KHTS-MNH 07/08/2017 Thực hiện công văn số 261/HD- PGDĐT ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2017-2018;
Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:
Số 20/KH-MNH 12/12/2016 Kế hoạch thi tiếng hát dân ca, trò chơi dân gian cấp trường năm học 2016-2017
Số 15/KHTMN 02/11/2016 KẾ HOẠCH
V/v tổ chức hoạt động chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2016)
Số: 19/ KH-MNTH 07/09/2016 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2016
Số: 18/KH-MNTH 06/09/2016 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017
Số:17/KH-TrMN 29/08/2016 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
NĂM HỌC 2016-2017
Số 06/KH-TrMN 20/04/2016 KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và virus Zica
Số: 109/KH-PGDĐT 05/04/2016 KẾ HOẠCH
Công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016
Số: 05/KH-Tr&CĐMNH 23/02/2016 KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3,
khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay247
  • Tháng hiện tại11,953
  • Tổng lượt truy cập1,024,461
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây