V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Số kí hiệu Số: 422/PGD&ĐT
Ngày ban hành 25/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GD&ĐT Thạch Hà
Người ký Trần Quang Cảnh

Nội dung

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.
 
          Thực hiện Công văn số 1415/SGDĐT-GDTX-CN ngày 21/9/2017của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời’ năm 2017 và Kế hoạch tổ chức“ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 của huyện Thạch Hà. Phòng giáo dục-Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện các nội dung như sau:
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường  trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.
Chủ đề: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 “ Học tập để phát triển quê hương đất nước”.
          - Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, các trường chủ động lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong tuần lễ cho phù hợp đồng thời xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức tuyên truyền, treo dán các khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ về phát triển quê hương đất nước.
          -Tích cực đổi mới các hình thức hoạt động của thư viện nhà trường. Tổ chức các tiết đọc sách cho học sinh, tăng cường lượt đến thư viện. Tăng cường tuyên truyền giới thiệu sách bằng nhiều hình thức: thi giới thiệu sách, kể chuyện sách, tham gia các cuộc thi...
          -Tổ chức tốt thư viện giúp học sinh tiếp cận dễ dàng thường xuyên với sách  và tài liệu điện tử bằng nhiều hình thức phục vụ phong phú, phù hợp với điều kiện của các nhà trường như: thư viện lưu động, thư viện lớp, thư viện xanh, xây dựng thư viện thân thiện với các góc hoạt động hiệu quả, cho học sinh đọc tại chỗ và mượn về nhà; tham gia các câu lạc bộ vào online để tọa đàm, chia sẽ những cuốn sách hoặc tài liệu bổ ích.
          -Tăng cường công tác xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực tham gia xây dựng thư viện.
          Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực, tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa, nhất là thông tin từ sách báo và tài liệu số được chọn lọc  trong thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện năng lực tự học, năng lực học tập suốt đời.
-Tổ chức tham quan di tích lịch sử, nhà truyền thống trên địa bàn.
          - Thời gian, địa điểm:
 Ở huyện tổ chức điểm: Tại trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn (xã Thạch Vĩnh). Lễ khai mạc: từ 7 giờ 30 phút ngày 02/10/2017.
Các trường còn lại: Từ ngày 02/10/2017 đến 09/10/2017. Địa điểm: Tại các nhà trường hoặc ở khu di tích lịch sử, nhà văn hóa xã, thị trấn.
Khẩu hiệu tuyên truyền:
Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
Học để trở thành người công dân tốt.
Học tập suốt đời- chìa khóa của mọi thành công
Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
Tổ chức thực hiện: Các trường chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể liên quan, tham mưu với UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và địa điểm để tổ chức tuần lễ học tập suốt đời.
Nhận được công văn này, yêu cầu các ông (bà) hiệu trưởng các trường  nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ. kết thúc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 các trường báo cáo kết quả hoạt động về phòng Giáo dục-Đào tạo trước ngày 12/10/2017(có cả văn bản và hình ảnh tổ chức) để báo cáo về Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Tĩnh theo quy định./.
 

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số: 527 /PGDĐT 27/12/2018 V/v tăng cường các biện pháp
đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp
Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019
Số: 02 /PGDĐT 03/01/2019 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường
Số: 18 /PGDĐT 10/01/2019 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
số 361/KH-UBND .
Luật số: 25/2018/QH14 12/06/2018 LUẬT
TỐ CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.
02/ GM-TrMN 13/09/2017 Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.
Số: 1223/SGDĐT-KHTC 24/08/2017 V/v cam kết thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018
Số: 316/PGDĐT 31/08/2017 Công văn về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới
S6:M^//SGDDT-KHTC 21/08/2017 Thong bao miic thu va trinh tu
thuc hien mien, giam hoc phi va ho trg
chi phi hoc tap tu nam hoc 2017-2018
Số: 312/PGDĐT 30/08/2017 Công văn HD KG
Số 63/VHTT 30/08/2017 DS chuan bi t61 cho nam hoc moi 2017 -2018, So Giao due - Dao tao da
co van ban s6 1237/SGODT ngay 24/8/2017 vS viec huang d~n cac hoat dong d~u
nam hoc va l~ khai giang nam hoc 2017-2018. Nh~m dfry manh cong tac tuyen
truyen huang ung ngay toan dan dua tre dSn tnrong, Phong Van hoa - Thong tin
yeu cau Trung tam Van hoa Thong tin, ThS thao va Du lich, Dai Truyen thanh,
Truyen hinh huyen, UBNO cac xii, thj tran, cac co quan, dan vi dong tren dia ban
huyen tien hanh mot s6 nhiem V~I sau day:
Số: 565/BC-PGDĐT-GDMN 30/12/2016 BÁO CÁO
Sơ kết học kỳ 1, nhiệm vụ học kỳ 2 - Năm học 2016-2017
Bậc học Mầm non
Số: 25/PGDĐT 02/02/2017 V/v lập danh sách và hồ sơ tinh giản năm 2017 theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP
SGDDT-VP 13/01/2017 Ve viec lich nghi Tet va trien khai
thu'c hien cac nhiem vu truoc, trong va ' , .
sau Tet Nguyen dan Dinh Dan - 201 7
Số 12-PGDĐT/VP 10/01/2017 Về việc tăng cường công tác PCCC, đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trong dịp tết nguyên đán và lễ hội Xuân 2017
S6:./ ^ /SGDDT-VP 06/01/2017 V/v trien khai ke hoach ciia UBND
tinh ban dam An toan thirc pliam Tet
Nguyen dan Dinh Dau va miia Le
hoi Xuan 2017
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập50
  • Hôm nay252
  • Tháng hiện tại11,958
  • Tổng lượt truy cập1,024,466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây