KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC: 2017 – 2018

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔI
NĂM HỌC: 2017 – 2018

Số kí hiệu Số:......../KH-MNTH
Ngày ban hành 02/04/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường MN Thạch Hội
Người ký Trần Thị Hồng

Nội dung

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017-2018, kế hoạch thực hiện xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng  kế hoạch tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng” cho trẻ 5 tuổi như sau:
           I. Mục đích
           Nhằm đẩy mạnh  phong trào thi đua “ Dạy tốt học tốt” góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; đồng thời lồng ghép kiến thức trong các lĩnh vực cho trẻ 5 tuổi.
           Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để trẻ 5 tuổi thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, thông minh, nhanh nhẹn, xử lý tình huống…;
          Tạo điều kiện cho trẻ 5 tuổi giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm  và tạo tình  đoàn kết, gắn bó; xây dựng môi trường thân thiện, nhằm giáo dục ý thức tích cực học tập, rèn luyện cho trẻ.Tạo sân chơi bổ ích, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”
          Hội thi “Rung chuông vàng” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ đồng thời giúp trẻ ôn lại những kiến thức đã học và tạo kĩ năng tự tin nhanh nhẹn và mạnh dạn cho trẻ cũng như bồi dưỡng các kĩ năng sống cho trẻ. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào dạy học của nhà trường.
           II. Yêu cầu
         Hội thi phải tạo ra được phong trào thi đua giữa các lớp trong khối 5 tuổi và sự hà hứng, tự nguyện, tích cực, tự giác của trẻ 5 tuổi .
          Đảm bảo công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá khách quan, chính xác, lựa chọn được những cá nhân tiêu biểu, có chất lượng.
          III. Nội dung, chủ đề và hình thức thi 
          1. Nội dung
         Phần văn nghệ chào mừng (3 tiết mục văn nghệ chào mừng)
         Phần kiến thức cho trẻ dự thi: Trẻ trả lời các câu hỏi thuộc các lĩnh vực kiến thức: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội… và rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ.
          2. Hình thức thi
- Thi trả lời câu hỏi và loại trực tiếp.
- Chọn ra tốp 30, sau đó chọn tốp 6 học sinh xuất sắc nhất để tranh giải.
3. Đối tượng thi:
Trẻ ở khối 5 tuổi(Các lớp tiến hành lập danh sách trẻ dự thi về ban tổ chức chậm nhất vào ngày 5/4/2018).
4. Tổ chức và phương pháp đánh giá
          - Loại trực tiếp từng câu;
          - Các yêu cầu chính để đánh giá:
          + Đảm bảo về nội dung, và tính chính xác của câu trả lời. 
          + Trả lời xong khi hết giờ không được hạ bảng cho đến khi tổ giám khảo kết thúc công việc.
          + Đúng đối tượng dự thi.
          + Trang phục (mặc đồng phục) đầy đủ đúng quy định.
         5. Thời gian:
          - Dự kiến tổ chức tập trung vào ngày 9/5/2018
          6. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng
           - 1 giải nhất; 2 giải nhì, 3 giải ba
          IV. Tổ chức thực hiện
          * Thành lập Ban tổ chức hội thi gồm các đ/c sau:
          1. Bà, Dương Thị Hiền - P.Hiệu trưởng -Trưởng ban
         2. Bà, Nguyễn Thị Thắm - TTCM  4-5 tuổi - Phó ban
          3. Bà, Trần Thị Nguyệt -  P. Hiệu trưởng - Phó ban
          4. Bà, Nguyễn Thị Tuyết - TT tổ CM nhà trẻ        - Ban viên
          5. Bà, Trần Thị Nguyệt - Kế toán - Ban viên
          6. Bà Nguyễn Thị Hoài Trang - TP TCM - Thư ký
          6. Bà, Nguyễn Thị Hoa Thơm - TT Tổ văn phòng - Ban viên
          * Phân công nhiệm vụ cụ thể:    
          1. Bà, Dương Thị Hiền - P.Hiệu trưởng: Lập kế hoạch; Chuẩn bị nội dung câu hỏi và kiến thức;
          2. Bà, Trần Thị Nguyệt -  P. Hiệu trưởng: Dự trù kinh phí; Tổ chức trang trí và chuẩn bị địa điểm.
          3. Bà, Nguyễn Thị Thắm - TTCM  4-5 tuổi: Theo dõi các hoạt động của trẻ.
          4. Bà, Nguyễn Thị Tuyết - TT tổ CM nhà trẻ: Theo dõi các hoạt động của trẻ.
          5. Bà Nguyễn Thị Hoài Trang - TP TCM: Tổng hợp kết quả.
 
          6. Bà, Nguyễn Thị Hoa Thơm - TT Tổ văn phòng: Phụ trách lưu giữ hình ảnh, video các hoạt động.
          7. Bà , Trần Thị Nguyệt - Kế toán: Tổng hợp, lập hồ sơ kinh phí cho hội thi theo đúng quy định;
          * Các bộ phận hỗ trợ khác:
          1.Cô Nguyễn Thị Vân: Phụ trách văn nghệ.
                   2. Cô Nguyễn Thị Hành - dẫn chương trình.
          3. Cô Bùi Thị Bông: phụ trách loa máy, máy chiếu.
          4. Cô Dương Thị Hạnh: chuẩn bị video các hoạt động của trẻ 5 tuổi để trình chiếu.
          * Ban tổ chức có nhiệm vụ
          + Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên vào ngày 4/5/2018.      
          + Chuẩn bị chương trình, nội dung, trang trí, kinh phí và các nội dung thật chu đáo.
          + Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau hội thi.
                   Lưu ý: Các đ/c tổng hợp kết quả phải theo dõi chính xác, công tâm để thống nhất và đảm bảo tính công bằng.
* Giáo viên phụ trách các lớp:
          - Giáo viên khối 5 tuổi tổ chức ôn luyện kiến thức cho trẻ trên tất cả các lĩnh vực để tham gia hội thi có chất lượng.
          - Giáo viên chủ nhiệm các lớp không có trẻ tham gia thi, tổ chức các hoạt động phù hợp để giữ trật tự cho hội thi và đảm bảo an toàn cho trẻ.
          Trên đây là kế hoạch Hội thi “Rung chuông vàng” khối 5 tuổi, đề nghị  Ban tổ chức chuẩn bị, đôn đốc và kiểm tra các điều kiện thật chu đáo; Các bộ phận bố trí thêm nhân lực cần thiết, cá nhân được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để Cuộc thi đạt kết quả tốt.
        Nơi nhận                                             
             - Bộ phận chuyên môn                                       HIỆU TRƯỞNG
          - Các tổ
            - Lưu VP                                                               
                                                                                 
 
                                                                                Trần Thị Hồng

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số: /KH- MNH 25/04/2018 KẾ HOẠCH
Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
Số: /KH- MNH 25/04/2018 KẾ HOẠCH
Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Năm 2018
số: 417//PGDĐT 21/09/2017 V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017
số 06/ KHTT-MNTH 25/09/2017 Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau
Số: 05/KH -MNH 11/09/2017 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:
Số: 04/KH-TrMN 30/08/2017 Thực hiện công văn hướng dẫn số 1237/SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Sở giáo dục đào tạo, công văn số 321/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học và khai giảng năm học 2017-2018; trường mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018 với các nội dung:
Số: 01/KHTS-MNH 07/08/2017 Thực hiện công văn số 261/HD- PGDĐT ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2017-2018;
Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:
Số 20/KH-MNH 12/12/2016 Kế hoạch thi tiếng hát dân ca, trò chơi dân gian cấp trường năm học 2016-2017
Số 15/KHTMN 02/11/2016 KẾ HOẠCH
V/v tổ chức hoạt động chào mừng 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 – 20/11/2016)
Số: 19/ KH-MNTH 07/09/2016 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU NĂM 2016
Số: 18/KH-MNTH 06/09/2016 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016 – 2017
Số:17/KH-TrMN 29/08/2016 KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI
NĂM HỌC 2016-2017
Số 06/KH-TrMN 20/04/2016 KẾ HOẠCH
Triển khai Chiến dịch tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và virus Zica
Số: 109/KH-PGDĐT 05/04/2016 KẾ HOẠCH
Công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016
Số: 05/KH-Tr&CĐMNH 23/02/2016 KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3,
khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập35
  • Hôm nay260
  • Tháng hiện tại11,966
  • Tổng lượt truy cập1,024,474
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây