Tên / Số / ký hiệu : Số:......../KH-MNTH
Về việc / trích yếu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC: 2017 – 2018

Ngày ban hành 02/04/2018
Loại văn bản Văn bản cấp trường
Người ký duyệt Trần thị hồng
Xem : 130 Tải về
Nội dung chi tiết
Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017-2018, kế hoạch thực hiện xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng  kế hoạch tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng” cho trẻ 5 tuổi như sau:
           I. Mục đích
           Nhằm đẩy mạnh  phong trào thi đua “ Dạy tốt học tốt” góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; đồng thời lồng ghép kiến thức trong các lĩnh vực cho trẻ 5 tuổi.
           Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để trẻ 5 tuổi thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo; đồng thời tạo cơ hội giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, thông minh, nhanh nhẹn, xử lý tình huống…;
          Tạo điều kiện cho trẻ 5 tuổi giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm  và tạo tình  đoàn kết, gắn bó; xây dựng môi trường thân thiện, nhằm giáo dục ý thức tích cực học tập, rèn luyện cho trẻ.Tạo sân chơi bổ ích, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”
          Hội thi “Rung chuông vàng” góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ đồng thời giúp trẻ ôn lại những kiến thức đã học và tạo kĩ năng tự tin nhanh nhẹn và mạnh dạn cho trẻ cũng như bồi dưỡng các kĩ năng sống cho trẻ. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong phong trào dạy học của nhà trường.
           II. Yêu cầu
         Hội thi phải tạo ra được phong trào thi đua giữa các lớp trong khối 5 tuổi và sự hà hứng, tự nguyện, tích cực, tự giác của trẻ 5 tuổi .
          Đảm bảo công tác tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đánh giá khách quan, chính xác, lựa chọn được những cá nhân tiêu biểu, có chất lượng.
          III. Nội dung, chủ đề và hình thức thi 
          1. Nội dung
         Phần văn nghệ chào mừng (3 tiết mục văn nghệ chào mừng)
         Phần kiến thức cho trẻ dự thi: Trẻ trả lời các câu hỏi thuộc các lĩnh vực kiến thức: Thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội… và rèn luyện kĩ năng sống cho trẻ.
          2. Hình thức thi
- Thi trả lời câu hỏi và loại trực tiếp.
- Chọn ra tốp 30, sau đó chọn tốp 6 học sinh xuất sắc nhất để tranh giải.
3. Đối tượng thi:
Trẻ ở khối 5 tuổi(Các lớp tiến hành lập danh sách trẻ dự thi về ban tổ chức chậm nhất vào ngày 5/4/2018).
4. Tổ chức và phương pháp đánh giá
          - Loại trực tiếp từng câu;
          - Các yêu cầu chính để đánh giá:
          + Đảm bảo về nội dung, và tính chính xác của câu trả lời. 
          + Trả lời xong khi hết giờ không được hạ bảng cho đến khi tổ giám khảo kết thúc công việc.
          + Đúng đối tượng dự thi.
          + Trang phục (mặc đồng phục) đầy đủ đúng quy định.
         5. Thời gian:
          - Dự kiến tổ chức tập trung vào ngày 9/5/2018
          6. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng
           - 1 giải nhất; 2 giải nhì, 3 giải ba
          IV. Tổ chức thực hiện
          * Thành lập Ban tổ chức hội thi gồm các đ/c sau:
          1. Bà, Dương Thị Hiền - P.Hiệu trưởng -Trưởng ban
         2. Bà, Nguyễn Thị Thắm - TTCM  4-5 tuổi - Phó ban
          3. Bà, Trần Thị Nguyệt -  P. Hiệu trưởng - Phó ban
          4. Bà, Nguyễn Thị Tuyết - TT tổ CM nhà trẻ        - Ban viên
          5. Bà, Trần Thị Nguyệt - Kế toán - Ban viên
          6. Bà Nguyễn Thị Hoài Trang - TP TCM - Thư ký
          6. Bà, Nguyễn Thị Hoa Thơm - TT Tổ văn phòng - Ban viên
          * Phân công nhiệm vụ cụ thể:    
          1. Bà, Dương Thị Hiền - P.Hiệu trưởng: Lập kế hoạch; Chuẩn bị nội dung câu hỏi và kiến thức;
          2. Bà, Trần Thị Nguyệt -  P. Hiệu trưởng: Dự trù kinh phí; Tổ chức trang trí và chuẩn bị địa điểm.
          3. Bà, Nguyễn Thị Thắm - TTCM  4-5 tuổi: Theo dõi các hoạt động của trẻ.
          4. Bà, Nguyễn Thị Tuyết - TT tổ CM nhà trẻ: Theo dõi các hoạt động của trẻ.
          5. Bà Nguyễn Thị Hoài Trang - TP TCM: Tổng hợp kết quả.
 
          6. Bà, Nguyễn Thị Hoa Thơm - TT Tổ văn phòng: Phụ trách lưu giữ hình ảnh, video các hoạt động.
          7. Bà , Trần Thị Nguyệt - Kế toán: Tổng hợp, lập hồ sơ kinh phí cho hội thi theo đúng quy định;
          * Các bộ phận hỗ trợ khác:
          1.Cô Nguyễn Thị Vân: Phụ trách văn nghệ.
                   2. Cô Nguyễn Thị Hành - dẫn chương trình.
          3. Cô Bùi Thị Bông: phụ trách loa máy, máy chiếu.
          4. Cô Dương Thị Hạnh: chuẩn bị video các hoạt động của trẻ 5 tuổi để trình chiếu.
          * Ban tổ chức có nhiệm vụ
          + Tổ chức họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên vào ngày 4/5/2018.      
          + Chuẩn bị chương trình, nội dung, trang trí, kinh phí và các nội dung thật chu đáo.
          + Tổ chức họp rút kinh nghiệm sau hội thi.
                   Lưu ý: Các đ/c tổng hợp kết quả phải theo dõi chính xác, công tâm để thống nhất và đảm bảo tính công bằng.
* Giáo viên phụ trách các lớp:
          - Giáo viên khối 5 tuổi tổ chức ôn luyện kiến thức cho trẻ trên tất cả các lĩnh vực để tham gia hội thi có chất lượng.
          - Giáo viên chủ nhiệm các lớp không có trẻ tham gia thi, tổ chức các hoạt động phù hợp để giữ trật tự cho hội thi và đảm bảo an toàn cho trẻ.
          Trên đây là kế hoạch Hội thi “Rung chuông vàng” khối 5 tuổi, đề nghị  Ban tổ chức chuẩn bị, đôn đốc và kiểm tra các điều kiện thật chu đáo; Các bộ phận bố trí thêm nhân lực cần thiết, cá nhân được phân công thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công để Cuộc thi đạt kết quả tốt.
        Nơi nhận                                             
             - Bộ phận chuyên môn                                       HIỆU TRƯỞNG
          - Các tổ
            - Lưu VP                                                               
                                                                                 
 
                                                                                Trần Thị Hồng