Tên / Số / ký hiệu : Kế hoạch số: 417//PGDĐT
Về việc / trích yếu

V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017

Ngày ban hành 21/09/2017
Loại văn bản Văn bản của phòng
Người ký duyệt Trần Quang Cảnh
Xem : 232 Tải về
Nội dung chi tiết
KẾ HOẠCH
Tổ chức Tết Trung thu năm 2017
 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/9/2017 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Hà về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2017, Phòng xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2017 như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự tham gia của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em trong tình hình mới để chuẩn bị triển khai thực hiện Luật Trẻ em được Quốc hội thông qua ngày 05/4/2016.
2. Tổ chức các hoạt động đẻ tạo cơ hội cho trẻ em trên địa bàn huyện, đặc biệt là trẻ em con gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, bình đẳng, tiết kiệm và bổ ích, góp phần định hướng, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc, vui chơi giải trí lành mạnh.
3. Vận động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường, trẻ em bị tai nạn, thương tích… được vui Tết Trung thu.
II. Các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu
1.     Tổ chức các hoạt động truyền thông:
Tăng cường và đổi mới công tác truyền thông trên các phương tiện: truyền hình, phát thanh, báo, pano, áp phích, tài liệu truyền thông và các nội dung thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đồng thời tạo cơ hội cho chính bản thân trẻ em được tiếp cận xng thông tin phù hợp với độ tuổi nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em.
- Tổ chức Lễ hội “Đêm hội trăng rằm” điểm của huyện tại xã Thạch Liên (Trường mầm non Thạch Liên, Tiểu học Thạch Liên, THCS Nguyễn Thiếp phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã Thạch Liên thực hiện).
- Các nội dung tập trung truyền thông trong dịp Tết Trung thu:
+ Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước;
+ Luật Trẻ em năm 2016, các chương trình, chính sách, dự án đối với trẻ em của Đảng và Nhà nước, của Bộ, ngành, trung ương và của chính quyền địa phương các cấp;
+ Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5/11/2012 của Bộ chính trị, Chỉ thị 27-CT/TU ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22/12/2015 của TTCP về phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2010; Quyết định 34/2014/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn xã , phường, thị trấn phù hợp với trẻ em; Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 3/8/2015 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/2/2016 của TTCP về phê duyệt chương trình phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7/6/2016 của TTCP về phê duyệt nch]ơng trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020.
+ Thông tin các hoạt động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em; biểu dương những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, vùng khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên và những tập thể, cá nhân tiêu biểu có những đóng góp, cống hiến cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em tại địa phương.
2. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia của trẻ em
Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động nhằm thu hút trẻ em tham gia vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh: Tổ chức liên hoan vui đón Tết Trung thu, văn nghệ, cắm trại, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao, tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử.
- Khuyến khích sự sáng tạo của trẻ em thông qua các hoạt động như tạo đồ chơi, trò chơi, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí phù hợp với lứa tuổi. Tạo điều kiện tổ chức các diễn đàn để trẻ em bày tỏ suy nghĩ, tình cảm, nguyện vọng của mình với gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, chính quyền địa phương.
3. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em
Tặng quà, phần thưởng cho các em học sinh mồ côi, tàn tật, nghèo, học giỏi.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.