Tên / Số / ký hiệu : Công văn/Số: 422/PGD&ĐT
Về việc / trích yếu

V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Ngày ban hành 25/09/2017
Loại văn bản Văn bản của phòng
Người ký duyệt Trần Quang Cảnh
Xem : 209 Tải về
Nội dung chi tiết
Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.
 
          Thực hiện Công văn số 1415/SGDĐT-GDTX-CN ngày 21/9/2017của Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời’ năm 2017 và Kế hoạch tổ chức“ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 của huyện Thạch Hà. Phòng giáo dục-Đào tạo hướng dẫn các trường thực hiện các nội dung như sau:
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc của việc học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đồng thời nâng cao năng lực cung ứng giáo dục của các cơ sở giáo dục và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường  trong việc đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.
Chủ đề: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 “ Học tập để phát triển quê hương đất nước”.
          - Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, các trường chủ động lựa chọn nội dung các hoạt động diễn ra trong tuần lễ cho phù hợp đồng thời xây dựng chương trình, chuyên mục về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tổ chức tuyên truyền, treo dán các khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ về phát triển quê hương đất nước.
          -Tích cực đổi mới các hình thức hoạt động của thư viện nhà trường. Tổ chức các tiết đọc sách cho học sinh, tăng cường lượt đến thư viện. Tăng cường tuyên truyền giới thiệu sách bằng nhiều hình thức: thi giới thiệu sách, kể chuyện sách, tham gia các cuộc thi...
          -Tổ chức tốt thư viện giúp học sinh tiếp cận dễ dàng thường xuyên với sách  và tài liệu điện tử bằng nhiều hình thức phục vụ phong phú, phù hợp với điều kiện của các nhà trường như: thư viện lưu động, thư viện lớp, thư viện xanh, xây dựng thư viện thân thiện với các góc hoạt động hiệu quả, cho học sinh đọc tại chỗ và mượn về nhà; tham gia các câu lạc bộ vào online để tọa đàm, chia sẽ những cuốn sách hoặc tài liệu bổ ích.
          -Tăng cường công tác xã hội hóa, tích cực huy động các nguồn lực tham gia xây dựng thư viện.
          Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng phát huy năng lực, tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa, nhất là thông tin từ sách báo và tài liệu số được chọn lọc  trong thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện năng lực tự học, năng lực học tập suốt đời.
-Tổ chức tham quan di tích lịch sử, nhà truyền thống trên địa bàn.
          - Thời gian, địa điểm:
 Ở huyện tổ chức điểm: Tại trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn (xã Thạch Vĩnh). Lễ khai mạc: từ 7 giờ 30 phút ngày 02/10/2017.
Các trường còn lại: Từ ngày 02/10/2017 đến 09/10/2017. Địa điểm: Tại các nhà trường hoặc ở khu di tích lịch sử, nhà văn hóa xã, thị trấn.
Khẩu hiệu tuyên truyền:
Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
Học để trở thành người công dân tốt.
Học tập suốt đời- chìa khóa của mọi thành công
Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
Tổ chức thực hiện: Các trường chủ trì, phối hợp với Hội khuyến học xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể liên quan, tham mưu với UBND xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và địa điểm để tổ chức tuần lễ học tập suốt đời.
Nhận được công văn này, yêu cầu các ông (bà) hiệu trưởng các trường  nghiêm túc triển khai thực hiện nhiệm vụ. kết thúc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 các trường báo cáo kết quả hoạt động về phòng Giáo dục-Đào tạo trước ngày 12/10/2017(có cả văn bản và hình ảnh tổ chức) để báo cáo về Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Tĩnh theo quy định./.