Tên / Số / ký hiệu : Giấy mời/: 02/ GM-TrMN
Về việc / trích yếu

Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.

Ngày ban hành 13/09/2017
Loại văn bản Văn bản cấp trường
Người ký duyệt Trần Thị Hồng
Xem : 102 Tải về
Nội dung chi tiết
GIẤY MỜI
 
            Kính gửi: ……………………………………………………………………
Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.
1. Thời gian: 1buổi, khai mạc 14giờ 00, ngày 15 tháng 9 năm 2017.
2. Địa điểm: Tại Văn phòng trường mầm non Thạch Hội;
3.Thành phần trân trọng kính mời:  
- Ở huyện:
         Đại biểu đại diện Phòng GD-ĐT
- Ở xã:
      + Ban Thường trực Đảng uỷ;
       + Đại diện Lãnh đạo HĐND - UBND, Trưởng Ban văn hóa;
+ Đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội phụ nữ;
+ Ban đại diện Hội phụ huynh;
+ Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Trân trọng kính mời quý vị sắp xếp công việc đến dự Hội nghị đúng thời gian./.
 
Nơi nhận:
- Thành phần kính mời dự HN;
- Cổng Thông tin điện tử của trường;
- Lưu: CM, VP.
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
Trần Thị Hồng