Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Kế Hoạch tết trung thu số 06/ KHTT-MNTH 25/09/2017

Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau

Tải về
Giấy mời/: 02/ GM-TrMN 13/09/2017

Được sự nhất trí của phòng Giáo dục – Đào tạo Thạch Hà, sự cho phép của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, Trường mầm non Thạch Hội tổ chức Hội nghị CB,CC,VC,NLĐ năm học 2017 - 2018.

Tải về
BC hội nghị Số: 02/BC-MNH 12/09/2017

BÁO CÁO Tổng kết năm học 2016-2017; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018

Tải về
Kế hoạch hội nghị Số: 05/KH -MNH 11/09/2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018. Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 -2018 như sau:

Tải về
Kế hoạch khai giảng năm học mới/Số: 04/KH-TrMN 30/08/2017

Thực hiện công văn hướng dẫn số 1237/SGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2017 của Sở giáo dục đào tạo, công văn số 321/PGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động đầu năm học và khai giảng năm học 2017-2018; trường mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018 với các nội dung:

Tải về
Kế hoạch tuyển sinh/Số: 01/KHTS-MNH 07/08/2017

Thực hiện công văn số 261/HD- PGDĐT ngày 4 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thạch Hà về việc hướng dẫn tổ chức tuyển sinh năm học 2017-2018; Trường Mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:

Tải về
Số: 08/QĐ-TrMN 27/03/2017

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2017

Tải về
Số:26/BCSKTĐ- MNH 12/01/2017

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của phòng. Với phong trào thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn kết chặt chẽ nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Với những kết quả đạt được cụ thể như sau:

Tải về
Số 25/BCHT-TMN 31/12/2016

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, tổ chức tốt các ngày hội ngày lễ trong năm học 2016-2017, trường đã tổ chức “ Tiếng hát dân ca và các trò chơi dân gian” với những nội dung và kết quả như sau:

Tải về
Số: 22/BC- CCDS 26/12/2016

Kết quả tổ chức Tháng hành động Quốc Gia về Dân số, ngày dân số Việt Nam và kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công tác Dân số-KHHGĐ

Tải về
1, 2, 3, 4 Trang sau