Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 527 /PGDĐT 27/12/2019

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019

Tải về
Số: 02 /PGDĐT 03/01/2019

V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường

Tải về
Số: 18 /PGDĐT 10/01/2019

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 361/KH-UBND .

Tải về
Luật số: 25/2018/QH14 12/06/2018

LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo.

Tải về
Số:......../KH-MNTH 02/04/2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI “RUNG CHUÔNG VÀNG” CHO TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC: 2017 – 2018

Tải về
Số: /KH- MNH 25/04/2018

KẾ HOẠCH Hưởng ứng Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018

Tải về
Số: /KH- MNH 25/04/2018

KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” Năm 2018

Tải về
Kế hoạch số: 417//PGDĐT 21/09/2017

V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2017

Tải về
Công văn/Số: 422/PGD&ĐT 25/09/2017

V/v chuẩn bị tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Tải về
Kế Hoạch tết trung thu số 06/ KHTT-MNTH 25/09/2017

Thực hiện kế hoạch số 417/KH-PGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Phongf giáo dục đào tạo Thạch Hà về việc tổ chức tết trung thu 2017; Trường mầm non Thạch Hội lập kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu cho các cháu trong toàn trường như sau

Tải về
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trang sau