Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 313
Năm 2022 : 2.234
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QĐ kiện toàn BCĐ thực hiện ba công khai

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công khai

 Đối với cơ sở giáo dục, năm học 2021 - 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THẠCH HỘI

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non;

        Thực hiện công văn phòng GD&ĐT Thạch Hà về việc đôn đốc thực hiệnThông tư 36/2017/TTBGD ĐT;

        Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và công đoàn.

QUYẾT ĐỊNH

       Điều 1. Nay kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 gồm có các ông(bà) có tên sau:

         1.Bà Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng - Trưởng ban

         2.Bà Dương Thị Hiền, CTCĐCS - Phó ban

         3. BàNguyễn Thị Thắm, PHT - Ủy viên

         4.Bà Nguyễn Thị Tuyết , TTCM- Uỷ viên

         5.Bà Nguyễn Thị Vân, TTCM - Uỷ viên

         6.Bà Nguyễn Thị Hoa Thơm, TTVP - Ủy viên

         7.Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, kế toán - Ủy viên

        Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu hướng dẫn thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục để triển khai kế hoạch thực hiện ba công khai của trường Mầm non Thạch Hội năm học 2021-2022.

       Điều 3. Các bộ phận chức năng có liên quan của nhà trường và ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

             

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT(để b/c);

- Như điều 1 (để t/ hiện);

- Lưu VT.

                                          HIỆU TRƯỞNG

                             

 

 

 

  Nguyễn Thị Mai

 


Nguồn:mnthachhoi.thachha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan