Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016

Thứ năm - 18/02/2016 07:21
Số: 04/KH-MNH
          Thực hiện kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện về việc tuyên truyền CCHC năm 2016, trường mầm non Thạch Hội xây dựng kế hoạch như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng, nội dung, mục tiêu và nhiệm vụ CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả CCHC nhà nước trong giai đoạn hiện nay.
          2. Tăng cường công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức; kết hợp tuyên truyền cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, giáo dục pháp luật; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin.
          3. Mỗi một cá nhân tổ chức phải xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung phù hợp với yêu cầu, đặc điểm và nhiệm vụ của từng đối tượng, từng tổ chức; công tác tuyên truyền phải thực hiện kịp thời, thường xuyên, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của tất cả các đối tượng trong việc nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính.
          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
          1. Tuyên truyền văn bản của các cấp về cải cách hành chính:
          - Nghị quyết số 30c/NQ-CP của chính phủ ban hành Chương trình tổng thê cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị địh số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chings phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
          - Quyết định 587/QĐ-UBND ngày 29/2/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Đề án 3713 của UBND tỉnh; Đề án 4364 của UBND huyện; Quyết định số 7894 /QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 và một số văn bản khác có liên quan.
          2. Tuyên truyền các nội dung đánh giá thực hiện CCHC theo quyết định số 3351/QĐ-UBND ngày 08/12/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định số 2958/QĐ-UBND ngày 21/09/2009 của UBND tỉnh ban hành quy chế đánh giá, xếp loại thi đua CCHC theo 8 nội dung:
          - Công tác chỉ đao, điều chỉnh cải cách hành chính;
          - Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị;
          - Cải cách thủ tục hành chính; công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 17/3/2011 của UBND tỉnh tiếp nhận xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
          - Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;
          - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức;
          - Cải cách tài chính công;
          - Hiện đại hóa hành chính;
          - Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.
          3. Nêu gương người tốt, việc tốt, mô hình điển hình thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; phê bình những cán bộ, công chức thực hiện chưa tốt CCHC, có hành vị sách nhiễu, cửa quyền, hách dịch trong giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung liên quan đến CCHC.
          4. Tuyên truyền về một cửa điện tử liên thông, dịch vụ công tác trực tuyến tại Trung tâm giao dịch một cửa UBND huyện.
          III. PHƯƠNG TIỆN VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
          1. Phương tiện tuyên truyền.
          Thông qua trang thông tin điện tử Website://mnthachhoi.thachha.edu.vn; tuyên truyền miệng, pa nô, áp phích, các hội thi, hội họp, hội nghị và các phương tiện khác.
          2. Hình thức tuyên truyền
          - Xây dựng các chuyên mục, đưa tin bài cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử; thiết kế pa nô, áp phích;
          - Tổ chức lấy ý kiến về việc thực hiện đơn giản hóa và công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông; việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính.
          - Thông qua các hội họp, hội thảo chuyên đề về cải cách hành chính và lồng ghép nội dung tuyên truyền vào một số hội nghị; thông qua niêm yết công khai các thur tục hành chính tại văn phòng.
          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016
          2. Nội dung thực hiện
          2.1. Văn phòng
          - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính;
          - Công khai minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết;
          2.2. Các tổ chức đoàn thể
          - Treo các pa nô, áp phích về các nội dung cải cách hành chính;
          - Tuyên truyền CB, GV, NV và phụ huynh thực hiện, thực thi pháp luật của nhà nước, nội quy của nhà trường;
          - Đề xuất những gương điển hình để đưa điểm ưu tiên trong quá trình bình xét,xếp loại;
          - Tổ chức thi viết về tìm hiểu công tác cải cách hành chính;
          - Lồng ghép trong các cuộc hội họp để tuyên truyền công tác cải cách hành chính.
          Trên đây là kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016, yêu cầu các bộ phận, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.
 
Nơi nhận:
-    Các tổ chức, bộ phận;
-    Phó hiệu trưởng ;
-    Website của trường;
-    Lưu: VP.
                                         HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                       Trần Thị Hồng

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay290
  • Tháng hiện tại11,996
  • Tổng lượt truy cập1,024,504
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây