Kế hoạch năm học 2015-2016

Thứ ba - 15/09/2015 10:01
Số:......../KH-MNTH
           KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015 – 2016
Căn cứ công văn số …/PGD&ĐT-GDMN ngày 30/7/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 bậc học mầm non;
Căn cứ tình hình của trường mầm non Thạch Hội, xã Thạch Hội, trường mầm non xây dựng kế hoạch năm học 2015-2016 như sau:
Phần 1
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          1. Tình hình của địa phương
Thạch Hội là xã có truyền thống hiếu học. Các cấp, các ngành và phụ huynh học sinh ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng nên ngày càng quan tâm hơn đến việc phát triển của nhà trường.
Phụ huynh quan tâm đến việc chăm sóc giáo dục trẻ;
Là xã khó khăn thuộc vùng bãi ngang ven biển, xa trung tâm;
Có 3 trường học đóng trên địa bàn xã;
Ngân sách địa phương còn có nhiều khó khăn, nên việc đầu tư cho nhà trường về xây dựng nhỏ lẻ, chưa có nguồn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục.
Nhận thức của một số phụ huynh về giáo dục mầm non còn phiến diện, đa số bố mẹ trẻ đều đi làm ăn xa để con lại cho ông bà nên sự quan tâm đến trẻ còn hạn chế, đặc biệt là độ tuổi nhà trẻ nên tỷ lệ huy động trẻ đến trường còn khó khăn.
Đời sống nhân dân còn thấp ảnh hưởng đến việc huy động đóng góp để xây dựng nhà trường;
  2. Thực trạng của nhà trường
          2.1. Quy mô trường, lớp 
          Tổng số nhóm lớp:  9 (Nhà trẻ: 2; Mẫu giáo: 7). Tổng số trẻ: 250/383 (65.3%)
          Nhóm trẻ : 45 cháu/2 nhóm (24 – 36 tháng)
          Mẫu giáo: 205 cháu/7 lớp; 
Nhà trẻ: 45/178; Tỷ lệ 25,3% (Còn phải huy động thêm 25 cháu)
Mẫu giáo: 205/186.
2.2. Đội ngũ CB, GV, NV
         - Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên: 22 (Cán bộ quản lý: 3; Giáo viên: 17; 6 nhân viên, 1 Kế toán; 1 Y tế;). Hợp đồng trường 4 nhân viên nuôi dưỡng, 1 bảo vệ, 1 giáo viên.
  - Trình độ chuyên môn: Đại học: 16; Cao đẳng: 3; Tỷ lệ trên chuẩn 86.4%; Trung cấp: 3; Tỷ lệ 1.4%. Trong đó CBQL: 3 ĐH; GV: 12 ĐH; CĐ: 2; TC: 3; NV: CĐ 1; ĐH 1.
 + Tổng số biên chế: 19/22; Tỷ lệ 86,4%; CBQL: 3/3 biên chế , tỷ lệ 100%; GV: 15/17 tỷ lệ 88,2%; NV: 1/2 Tỷ lệ 50%.
          + Tổng số Đảng viên: gồm 16 đ/c. Tỷ lệ 72,7% ;
  Đội ngũ giáo viên so với nhu cầu còn thiếu 3 giáo viên
2.3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
- Tổng số phòng: 12; trong đó: Phòng học: 9; 1 văn phòng, 1 phòng hiệu trưởng; 1 phòng  phó hiệu trưởng.
- Bếp ăn đúng quy cách, diện tích: 70 m2.
- Công trình vệ sinh cô và cháu: 8 đạt yêu cầu. Có hệ thống vòi rửa tay ngoài trời.
          - Có 130 bộ bàn ghế đúng quy cách.
- Có 6 máy tính (4 máy văn phòng, 2 máy phục vụ dạy học). 18/22 CB, GV, NV có máy tính xách tay;
- Có: 02 bộ loa máy; 5 ti vi, 5 đầu đĩa;
- Số nhóm, lớp có đủ đồ dùng, đồ chơi  tối thiểu: 2/9 lớp.
          3. Thành tích của trường trong năm học qua và những năm gần đây
          - Năm học 2013-2014, 2014-2015: Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
          4. Thuận lợi, khó khăn
4.1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở vật chất nhà trường tương đối đảm bảo, mua sắm được một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy; phân chia độ tuổi triệt để;
BGH chuẩn bị chu đáo kế hoạch, biện pháp thực hiện; Đội ngũ CBGV đoàn kết và có ý thức học hỏi nâng cao trình độ.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên trường mầm non đoàn kết, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ; 100% CB, GV đạt chuẩn về đào tạo; Trong đó: trên chuẩn đạt 73,1%.
4.2. Khó khăn:
Ngân sách địa phương còn có nhiều khó khăn, nên việc đầu tư cho nhà trường về xây dựng nhỏ lẻ, chưa có nguồn hỗ trợ mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục.
- Trong năm học có 1 giáo viên nghỉ hưu, 2 giáo viên nghỉ sinh; Đa số giáo viên là lao động chính có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phần nào ảnh hưởng đến công tác.
- Đồ dùng, đồ chơi từng bước được đầu tư nhưng chưa đáp ứng với chương trình hiện nay;
          - Thời gian cho giáo viên nghiên cứu học hỏi, tìm tòi còn hạn chế.
          - Địa bàn dân cư rộng, xa trung tâm, việc đưa đón trẻ cách 5-6 cây số làm ảnh hưởng đến tỷ lệ huy động và tỷ lệ chuyên cần.
Phần 2
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC GIẢI PHÁP
          I. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
    1. Tập thể: Trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến; được UBND huyện tặng giấy khen
    2. Cá nhân
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 03.
        -  Lao động tiên tiến : 13
       -  Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh: 3
-  Sáng kiến kinh nghiệm cấp Huyện: 8.
        -  Giáo viên giỏi cấp Tỉnh : 1
        -  Giáo viên, nhân viên giỏi cấp Huyện: 8
        II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua
1.1. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính
Quán triệt đầy đủ và sâu sắc Nghị quyết của Đảng, Hội đồng nhân dân các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Chỉ thị 35, kết luận 05 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Quyết định 33 của UBND tỉnh về siết chặt nền nền nếp kỷ cương hành chính; Tiếp tục học tập, quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với triển khai Nghị quyết 04 của Bộ Chính trị về xây dựng và chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao nhận thức, tự hoàn thiện, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm vào các buổi sinh hoạt chính trị và lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn;
Đầu năm học, mỗi cá nhân đăng ký sửa chữa những tồn tại, sai lầm, khuyết điểm của bản thân về chính trị, tư tưởng, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, kỷ luật, kỷ cương...;
Tổ chức các hoạt động nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, lương tâm nghề nghiệp, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí…nhằm đảm bảo môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường;
Nhà trường theo dõi mức độ tiến bộ của từng người, kịp thời biểu dương, khen ngợi; thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình.
          1.2. Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"
          Tổ chức cho giáo viên đăng ký nội dung tự học, nguồn tài liệu, sự hỗ trợ của tổ chuyên môn, đồng nghiệp;
          Hướng dẫn giáo viên, nhân viên thưòng xuyên tích lũy chuyên môn nghiệp vụ và ghi chép cập nhật vào sổ;
          Nhà trưòng, tổ chuyên môn có kế hoạch triển khai các chuyên đề về đổi mới phương pháp soạn bài, lên lớp, viết sáng kiến kinh nghiệm;
          Tổ chức thao giảng, hội thi làm đồ dùng đồ chơi.
          Tổ chức cho giáo viên đăng ký và viết SKKN.
          1.3. Xây dựng trường học thân thiện
          a) Công tác giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường, đảm bảo trường luôn xanh - sạch - đẹp
          - Sử dụng các công trình vệ sinh, giữ vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, giữ vệ sinh môi trường: 100% giáo viên nhân viên, 95% trẻ biết giữ gìn vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường; Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đánh giá việc giáo dục và thực hiện; Công trình vệ sinh thường xuyên sạch sẽ và tiết kiệm điện nước;  Đưa vào chỉ tiêu thi đua hàng tháng để giáo viên thực hiện; Mua sắm đầy đủ dụng cụ vệ sinh cho các nhóm lớp.
          - Trang trí lớp học, văn phòng: Sử dụng nguồn kinh phí phù hợp để bổ sung các bảng biểu, trang trí phông cờ khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng và các ngày lễ lớn trong năm; Từng chủ đề được ban giám hiệu, tổ trưởng tư vấn trang trí môi trường trong và ngoài lớp phù hợp, cuối mỗi chủ đề được đánh giá xếp loại cụ thể;
          - Trồng cây xanh, cây cảnh: Mỗi một lớp học được phân công chăm sóc 1-2 bồn hoa. Huy động đoàn viên công đoàn đóng góp ngày công để đổ đất, trồng chăm sóc bồn hoa. Mỗi lớp trồng thêm một chậu cây cảnh;
          b) Xây dựng tốt các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường
          c) Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh-CBGV
          d) Nhận chăm sóc di tích chùa Thai, đài tưởng niệm liệt sỹ, đưa trò chơi dân gian, làn điệu dân ca vào nhà trường.
          - Dân ca Nghệ tĩnh. các trò chơi dân gian.
          đ) Giáo dục truyền thống quê hương, đất nước
Tổ chức cho trẻ tham quan cảnh đẹp hay di tích lịch sử ở địa phương như nghề làm trống ở xóm Bắc Thai, cánh đồng lúa, biển đẹp quê em, đài tưởng niệm...
Trong các chủ đề cụ thể như các nghề truyền thống hay quê hương đất nước, ngày hội lễ...đều phải mang tính giáo dục.
          e) Xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, an toàn, "Vui mà học, học mà vui"
Trồng thêm cây xanh, bồn hoa, cây cảnh. Bổ sung đồ chơi phát triển vận động; đồ dùng, đồ chơi đảm bảo đẹp mắt, an toàn;
          2. Đổi mới công tác quản lý
          Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hành.
Đổi mới công tác quản lý nguồn tài chính của trường, có kế hoạch thu chi hợp lý, phản ánh hồ sơ rõ ràng, lưu trữ cẩn thận. Hàng tháng, GV chủ nhiệm phải nộp tiền về quỹ vào ngày 28.
Thực hiện đúng theo nghị quyết của cuộc họp phụ huynh đầu năm.
Tổ chức cho cán bộ giáo viên ký cam kết thực hiện nghiêm túc. Cụ thể: Giáo viên, đoàn viên ký cam kết với hiệu trưởng và công đoàn. Hàng tháng, hàng quý, cuối học kỳ và cuối năm học tổ chức kiểm tra đánh giá, nhận xét sơ kết, tổng kết, xếp loại cá nhân, tập thể.
 BGH, tổ chuyên môn… xây dựng kế hoạch đồng thời triển khai duyệt kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, giao chỉ tiêu cho từng cá nhân, tổ, lớp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và làm tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học.
Dự giờ thăm lớp, kiểm tra đánh giá xếp loại giáo viên công bằng đúng thực chất.
 Tham mưu đầu tư cơ sở vật chất. Quan tâm đến đời sống của nhân viên ngoài biên chế; Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường;
Giải quyết và ngăn chặn kịp thời những tiêu cực, vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm quyền trẻ em, vi phạm điều lệ trường mầm non.
BGH nắm bắt thông tin hai chiều báo cáo số liệu kịp thời, chính xác.
Thực hiện tốt “3 công khai”.
3. Tăng cường các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục
          3.1. Tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị
Hoàn thành quy hoạch tổng thể, chi tiết nhà trường;
Xây tường rào, khu vệ sinh cho giáo viên, CB, NV, khu giáo dục thể chất, tu sửa đường điện, dự tính 325.000.000 đồng;
                   Vận động phụ huynh đóng góp: Tu sửa hệ thống nước, tu sửa sạp, bàn ghế, quyét vôi, vẽ trang trí tường rào; Mua sắm nhỏ: Trang trí môi trường, đồ dùng, đồ chơi  tối thiểu, mua đồ dùng bán trú, mua dồ dùng phát triển vận động, 5 Ti vi, Mua máy chiếu, Mua bàn làm việc P.HT; Dự tính  200 triệu đồng
          Bảo quản, sử dụng tốt đồ dùng, đồ chơi. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng, đồ chơi thông qua các hoạt động làm mới, cải tiến, sửa chữa đồ dùng, đồ chơi.
Tôn tạo cảnh quan, xây dựng vườn trường, sân chơi an toàn giao thông, môi trường giáo dục trong nhóm lớp và ngoài trời”;
San lấp mặt bằng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Khu giáo dục thể chất ngoài trời với nhiều thiết bị, đồ chơi sáng tạo và tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất có hiệu quả;
Khu giáo dục an toàn giao thông đảm bảo theo quy định, ở vị trí phù hợp;
Vườn rau của bé phong phú các loại;
Hệ thống công trình vệ sinh cho trẻ được bảo quản, sử dụng tốt;
Có đủ nước sạch để sử dụng; có hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý rác thải;
Cảnh quan sư phạm đảm bảo yêu cầu: Xanh - sạch - đẹp – an toàn; đảm bảo tính giáo dục theo từng chủ đề trong năm học.
          c. Từng bước xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia
3.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GVMN
Quán triệt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có nhận thức đúng và hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới của Ngành.
Xây dựng kế hoạch và thực hiện bồi dưỡng chuyên môn cho CBQL và giáo viên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2012 và hướng dẫn tại công văn số 8576/BGD ĐT-NGCBQLGD ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng thưỡng xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX.
Xây dựng kế hoạch thăm lớp dự giờ, kế hoạch kiểm tra đồng bộ nhằm nâng cáo chất lượng mũi nhọn cũng như đại trà.
Tổ chức các đợt thi đua như thao giảng nhân ngày 20-10, 20-11, 08-03; Tổ chức thi giáo viên giỏi trường;
Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia học tập các lớp chuyên đề, bồi dưỡng chính trị.
Động viên cán bộ, giáo viên tiếp cận máy vi tính, học và ứng dụng trong quản lý, trong giảng dạy;
Tham mưu xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tiếp tục hoàn thiện Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
Phân loại giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng theo từng nhóm đối tượng có các giải pháp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết về GDMN. CBQL cần phải tự học, tự bồi dưỡng nhằm đảm bảo có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, góp phần thực hiện chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, khách quan công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN (theo Quyết định số 02//2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GDĐT), đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ GDĐT) và đánh giá đội ngũ phó hiệu trưởng trường mầm non (theo công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ GDĐT.
- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giáo viên, tổ chức tuyển chọn, chuẩn bị để có giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên giỏi tỉnh trong năm học 2015-2016.
- Giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng;
4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ
4.1. Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ
a) Chỉ tiêu
- Tuyên truyền vận động 100% trẻ mẫu giáo ăn bán trú;
- 100% số trẻ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm;
- 100% số trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ;
- Tuyên truyền vận động 100% số trẻ được tiêm chủng đúng lịch;
- 93- 94% số trẻ cân nặng và chiều cao bình thường;
- 100% số trẻ được rửa tay dưới vòi nước sạch;
- 100% số trẻ có đủ ca cốc, khăn mặt riêng;
- 100% số trẻ 5 tuổi biết đánh răng;
- 100%  trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng bệnh;
- Đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra tai nạn rủi ro hoặc ngộ độc thực phẩm;
- Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD xuống dưới 6% ở thể nhẹ cân và SDD thấp còi dưới 7%.
- Phấn đấu 93-94% bé khỏe, bé ngoan.
b) Biện pháp:
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ . Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống béo phì, xây dựng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ trong nhà trường, xây dựng thực đơn riêng cho trẻ suy dinh dưỡng;. Vận động phụ huynh nâng chế độ ăn của trẻ tối thiểu 14.000đ/ngày;
Quản lý chặt chẽ chất lượng từng bữa ăn, thực hiện lưu mẫu thực đơn, công khai thực đơn; làm tốt công tác VSATTP, vệ sinh phòng bệnh; xây dựng mô hình “Vườn rau sạch”;
Mua đủ bàn chải, kem đánh răng cho trẻ 5 tuổi;
Tiếp tục bổ sung các trang thiết bị, đồ dùng tổ chức ăn bán trú như: sạp, chiếu, gối, chăn, bát thìa, ca cốc, khăn mặt .... Không sử dụng dụng cụ nhựa tái sinh; Tu sửa hệ thống nước;
Hợp đồng nhân viên có bằng cấp, đủ sức khoẻ, không mắc các bệnh truyền nhiễm, có kiến thức chắc chắn về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm làm cô nuôi; trang bị đồ dùng làm việc và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cô nuôi 6 tháng 1 lần;
Tăng cường hoạt động y tế trường học, tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của quyết định 58/QĐ/BGDĐT-BYT; Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013. Kiện toàn Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học kịp thời. Nhân viên Y tế hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được giao như tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ bằng biểu đồ, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong các cơ sở GDMN; Kiểm tra chất lượng thực phẩm, định lượng khẩu phần ăn của trẻ, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng, nhóm, lớp; Phối hợp với giáo viên để nắm được số học sinh nghỉ vì ốm đau bệnh gì để phòng tránh lây lan bệnh truyền nhiễm và có đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định;
Tiếp tục tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ  100% nhóm, lớp giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng, giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống góp phần hình thành nền nếp, thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe của trẻ;
Tham gia và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỷ năng thực hành về công tác phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai cho CB, GV, NV.
4.2. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non
a) Chỉ tiêu:
- 100% trẻ và giáo viên có hồ sơ, đồ dùng dạy học;
- 100% soạn bài, nghiên cứu kỹ bài trước khi lên lớp;
- 100% giờ dạy, hoạt động có đồ dùng;
- 100% nhóm lớp được trang trí khoa học, đúng chủ đề;
- 100% nhóm lớp có góc tuyên truyền;
- Chất lượng khảo sát  trẻ 5 tuổi cuối năm xếp trên 90% khá, không có cháu yếu kém;
- 95-98% trẻ mẫu giáo, 90% trẻ nhà trẻ đi học chuyên cần;
b)Biện pháp:
Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các hoạt động hướng tới cho trẻ trải nghiệm, hoạt động sáng tạo theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; Hình thành phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc;
Tăng cường việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân, kỹ năng giao tiếp, vệ sinh cá nhân…, quan tâm bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ;
Tăng cường đầu tư trang thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu, phương tiện đáp ứng yêu cầu tối thiểu để thực hiện có hiệu quả chương trình.
Phân công giáo viên đúng lớp phù hợp năng lực, hoàn cảnh…;
Xây dựng 2 lớp điểm;
Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí trong và ngoài lớp;
Tổ chức thao giảng, tiết dạy mẫu;
Khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế của lớp nhằm đảm bảo chất lượng CSGD trẻ;
Tiếp tục tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình GDMN bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; tăng cường công tác tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng chương trình;
 Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường đúng quy chế, bồi dưỡng đội tuyển tham gia thi giáo viên giỏi huyện;
Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 5 tuổi về sử dụng Bộ chuẩn đánh giá trẻ vào quá trình thực hiện các chủ đề trong năm học, tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng mọi hình thức cho các bậc cha mẹ và cộng động hiểu và biết cách sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ để có biện pháp phối hợp, tác động kịp thời giữa gia đình và nhà trường, giúp trẻ phát triển toàn diện, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào lớp 1; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1. Không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ; không yêu cầu trẻ tập đọc, tập tô, tập viết chữ. Cuối năm học học, phối hợp với Hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn tổ chức họp phụ huynh cho trẻ 5 tuổi để quán triệt nội dung này.
Kiện toàn và phát huy năng lực của tổ chuyên môn để tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN ;
Tổ chức tốt các hội thi cho cô và trẻ nhằm thực hiện tốt các nội dung của chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và tuyên truyền các nội dung giáo dục của bậc học, kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ cho phụ huynh và cộng đồng cũng như công tác PCGDMNT5T.
Ưu tiên giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật hòa nhập, chống phân biệt đối xử đối với trẻ khuyết tật đảm bảo công bằng trong GDMN.
4.3. Thực hiện tốt các nội dung chuyên đề Phát triển Vận động cho trẻ trong trường mầm non, thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng hiệu quả, giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục mầm non
Thực hiện tốt các chuyên đề: ATGT, giáo dục môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng, tiết kiệm hiệu quả. Giáo dục trẻ khuyết tật hòa nhập;
- Trẻ được tham gia các hoạt động nhằm giáo dục thể chất; lồng ghép nội dung chuyên đề vào các bộ môn.
Tổ chức hội thi: trò chơi dân gian, bé khéo tay, dinh dưỡng trẻ thơ, bé khỏe, bé ngoan;
Thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động”, Xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động khác, tăng cường cường cơ sở vật chất, mua sắm đủ đồ dùng, trang thiết bị phục vụ cho phát triển vận động, bố trí, sắp xếp, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, đồ chơi phát triển vận động; thực hiện có hiệu quả hoạt động thể dục sáng;
Bồi dưỡng giáo viên về phương pháp tích hợp các nội dung Giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), Giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT), Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả (GDSDNLTKHQ), giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình giáo dục mầm non, lựa chọn tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, gắn với thực tế, tránh gây quá tải đối với trẻ và giáo viên;
Xây dựng các mô hình điểm về GDATGT, GDBVMT, GDSDNLTK, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục;
Tổ chức cho giáo viên tham gia đầy đủ các đợt chuyên đề do phòng tổ chứcnhư chuyên đề lamfg các thiết bị, đồ chơi để phục vụ hoạt động vận động.
5. Kiểm định chất lượng GDMN
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về vai trò của công tác KTKĐCLGD trong nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện;
Xây dựng, sắp xếp, quản lý hồ sơ, thu thập, lưu giữ minh chứng. Thực hiện nghiêm túc các qui định về công tác tự đánh giá của nhà trường.
Kiện toàn  hội đồng tự đánh giá
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;
Tổng hợp báo cáo một cách rõ ràng, chính xác;
Mã hóa minh chứng;
          Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng nhà trường.
6. Củng cố vững chắc các tiêu chí phổ cập GDMNTENT
Làm tốt công tác điều tra, xử lý, tổng hợp số liệu. Hoàn thành nhập dữ liệu trước 15/9/2015.
          7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
- Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, quy định của ngành.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả.
- Đảm bảo quyền bình đẳng trong giáo dục cho trẻ khuyết tật.
- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức truyền thông, để mọi người hiểu hơn về bậc học mầm non.
- Tham gia bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền và chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ.
- Tham gia viết bài tuyên truyền, phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm.
          8. Công tác kiểm tra
Kiểm tra chuyên đề 100%. Kiểm tra toàn diện 30% số giáo viên. Bằng nhiều biện pháp và hình thức. Hồ sơ kiểm tra đầy đủ, có chất lượng.
          9. Thực hiện cải cách hành chính
Đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, có chất lượng, các loại báo cáo gửi về Phòng năm học 2015-2016;
Tăng cường trao đổi văn bản hành chính qua cổng thông tin điện tử. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo. Số liệu báo cáo phải chính xác.  
- Trong tháng 9/2015, tổ chức đăng ký thi đua. Phát động nhiều phong trào thi đua mà trọng tâm là thi đua dạy tốt, học tốt. Động viên 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia.
          - Bình xét công khai: Căn cứ hiệu quả công tác, mức độ ảnh hưởng của tập thể, cá nhân trong tập thể sư phạm nhà trường để xếp loại.
10. Các hoạt động khác
          Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo
          Báo cáo đúng qui định, đảm bảo thời gian, tính chính xác.
Thực hiện nghiêm túc các qui định về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học. Công văn số 1702/LNTC-GDĐT ngày 28/8/2012 của Liên Sở Tài chính và Giáo dục & Đào tạo về Hướng dẫn liên ngành về việc tổ chức huy động các khoản đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.
Tham gia đầy đủ các hoạt động, các cuộc thi do ngành, các tổ chức và cấp trên phát động; đóng góp các loại quỹ theo đúng quy định.
11. Chế độ khen thưởng:
- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở:     300.000đ
- Giáo viên giỏi huyện:             250.000đ
- Sáng kiến kinh nghiệm huyện: 200.000đ
- Giáo viên giỏi trường:             150.000đ
- Lớp xuất sắc:                          150.000đ
- Tham gia các hoạt động:         100.000đ
- Lao động giỏi:                        100.000đ
- Bé chăm ngoan học giỏi:          50.000đ
Phần thứ ba
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG NĂM
Nội dung các hoạt động
trọng tâm
Tháng, tuần Người chịu trách nhiệm
Tháng 8
- Họp hội đồng nhà trường; Họp phụ huynh;
- Tổng hợp điều tra độ tuổi;
- Tham gia chuyên đề do Sở GD-ĐT tổ chức.
Tuần 1 Hiệu trưởng
P. HT
CB, GV, NV
- Tham gia chuyên đề do sở tổ chức;
- Tham mưu mua sắm tu sửa cơ sở vật chất;
- Làm đồ dùng đồ chơi;
- Tuyển sinh
Tuần 2 BGH
Hiệu trưởng
GV
HĐTS
- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.
-Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Sở GDMN;
Tuần 3 CB, GV, NV
 
Hiệu trưởng
- Thực hiện Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của UBND tỉnh, các trường tổ chức tựu trường vào ngày 24/8/2015;
- Dự Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 ;
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 8.2015;
- Hoàn thành các hạng mục mua sắm tu sửa;
Tuần 4  
 
Toàn trường
 
BGH
 
BGH
Tháng 9
- Chuẩn bị nội dung chương trình khai giảng;
- Đánh giá trang trí MT trong và ngoài lớp;
- Khai giảng năm học mới;
- Bàn giao tài sản thiết bị dạy học đầu năm học;
Tuần 1 Hiệu trưởng
BGH
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng+kế toán
- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 1;
- Tập hợp số liệu điều tra, tổng hợp số liệu thống kê PCGDMN;
- Kiểm tra trang trí, sắp xếp lớp;
- Chỉ đạo giáo viên việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 - Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016;
- Làm báo cáo, tổng hợp số liệu đầu năm học;
Tuần 2 Y tế
 
P.Hiệu trưởng
BGH+Tổ trưởng
 
P.Hiệu trưởng
Hiệu trưởng+ P. HT+ Tô trưởng…
- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức;
- Đăng ký thi đua năm học 2015-2016;
Tuần 3 BGH
Toàn trường
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 9.2015;
- Hoàn thành số liệu phổ cập;
- Kiểm tra chuyên đề;
- Tổ chức vui tết trung thu cho trẻ;
Tuần 4 BGH
 
BKĐ
Hội phụ huynh
 - Tham gia tập huấn công tác thi đua, khen thưởng, đăng ký, SKKN, báo cáo thành tích;
- Bổ sung, xây dựng cảnh quan, khu giáo dục thể chất cho trẻ;
- Cử nhân viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ  nhân viên nuôi dưỡng.
Tuần 5  
Tháng 10
- Kiểm tra hồ sơ;
- Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học;
- Hoàn thành hồ sơ, số liệu đầu vào phổ cập GDMN. Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi;
Tuần 1 Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
 
P.Hiệu trưởng
- Tham gia chuyên đề tổ chức chơi ngoài trời cho trẻ trong trường mầm non;
- Tổ chức thi giáo viên giỏi trường, lựa chọn giáo viên dự thi giáo viên giỏi huyện;
- Tổ chức các hoạt động chào mừng 20/10
Tuần 2 BGH+Tổ trưởng
 
BGH
- Tham gia thi giáo viên giỏi huyện;
- Tổ chức thi  trò chơi dân gian giữa các khối;
Tuần 3 GVG
Phó hiệu trưởng
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 10.2015;
- Kiểm tra tài chính, sổ sách kế toán.
Tuần 4 BGH
Hiệu trưởng
- Hoàn thành hồ sơ, số liệu phổ cập GDMN. - Rà soát lại các tiêu chuẩn, điều kiện đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi;
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
Tuần 5 P.HT
 
Ban kiểm tra nội bộ
Tháng 11
- Kiểm tra hoạt động;
- Dự giờ đột xuất, dự giờ dạy tốt;
Tuần 1 Hiệu trưởng
BGH
- Tổ chức thao giảng;
- Thi bé khéo tay;
Tuần 2 GV
- Tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11
- Tổ chức chuyên đề;
Tuần 3 BGH
BGH
- Tham gia thi thực hành GVG
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 11.2015;
- Kiểm tra tài chính;
Tuần 4 GVG
BGH
Hiệu trưởng
Tháng 12
- Kiểm tra toàn diện giáo viên;
- Kiểm tra chuyên đề;
- Hoàn chỉnh hồ sơ Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi;
Tuần 1 Ban KT NBtrường
Phó hiệu trưởng
Ban phổ cập
- Cân đo các cháu lần 2.
- Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 22/12;
Tuần 2 GV
BGH
- Tổ chức ngày hội Em yêu chú bộ đội; Tuần 3 GV
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 12.2015;
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên, nhân viên;
- Kiểm tra tài chính;
Tuần 4 BGH
BGH
Hiệu trưởng
Tháng 1
- Tổ chức hội thi dinh dưỡng trẻ thơ ở trường;
- Tiếp tục công tác kiểm định chất lượng trường mầm non.
Tuần 1 BGH
 
Ban kiểm định
- Thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo; Tuần 2 BGH+GV
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên;
- Báo cáo và tổ chức Sơ kết học kỳ I, họp phụ huynh học sinh lần 2;
Tuần 3 BGH
BGH
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên;
- Kiểm tra tài chính;
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 01.2016;
Tuần 4 BGH
Hiệu trưởng
BGH
Tháng 2
- Tổ chức Ngày hội múa hát mừng xuân;
- Kiểm tra chuyên đề;
- Tự đánh giá kiểm định chất lượng GD.
Tuần 1 GV
Ban KTNB trường
- Kiểm tra chuyên đề;
- Chuyên đề BDGV
Tuần 2 BGH+Tổ trưởng
BGH
- Trực tết đảm bảo an toàn Tuần 3 Toàn trường
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên;
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 02.2016;
Tuần 4 BGH
BGH
Tháng 3
- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên;
- Tổ chức thao giảng chào mừng ngày 8/3;
Tuần 1 Ban KTNB
Tổ trưởng
- Tổ chức cân đo lần 3, khám sức khỏe lần 2 Tuần 2 GV
- Tổ chức chuyên đề BDGV;
 
Tuần 3 Tổ trưởng
- Kiểm tra tài chính;
- Kiểm tra chuyên đề;
-  Hoàn thành các báo cáo trong tháng 3.2016;
Tuần 4 Hiệu trưởng
BGH
BGH
Tháng 4
- Kiểm tra các chuyên đề trong năm học;
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên;
- Khảo sát chất lượng đại trà;
Tuần 1 BGH
BGH
P. hiệu trưởng, GV dạy 5 tuổi
- Ban phổ cập hoàn thành công tác tự kiểm tra công tác PCGD mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2016; Kiểm tra, đánh giá và công nhận phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi;
- Khảo sát chất lượng cháu cuối năm;
- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi;
Tuần 2 Ban PC
 
 
 
P.Hiệu trưởng
BGH
- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên, trẻ;
- Hoàn thành hồ sơ đánh giá chuẩn hiệu trưởng và chuẩn giáo viên mầm non;
Tuần 3 BGH
Hiệu trưởng+Tổ trưởng
- Kiểm tra tài chính;
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 4.2016;
Tuần 4 Hiệu trưởng
BGH
Tháng 5
- Đánh giá công tác thi đua năm học;
- Sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên đề;
Tuần 1 HĐ thi đua
P.Hiệu trưởng, Tổ trưởng
- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ trường học;
- Hoàn thành hồ sơ thi đua;
- Họp cha mẹ học sinh cuối năm;
- Báo cáo số liệu phổ cập GDMN năm học 2015-2016.
Tuần 2 Hiệu trưởng
HĐTĐ
Ban ĐDCM học sinh
P. Hiệu trưởng
- Hoàn thành các báo cáo trong tháng 5.2016;
- Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
Tuần 3 BGH
 
BGH
- Tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi;
- Kiểm kê  tài chính, tài sản.
Tuần 4 BGH
 
Ban tài chính
Tháng 6
- Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua; Tổ chức trực hè.
Tháng 7
- Tổ chức hoạt động trực hè; Tham mưu xây dựng cơ sở vật chất; tham gia bồi dưỡng hè 2016
 
 
Phần thứ tư
KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT
          1. Đối với cấp trên
          Có đủ định biên giáo viên cho trường; Có chế độ chính sách đối với cô nuôi; Để nguồn kinh phí của giáo viên nghỉ sinh cho các trường hợp đồng giáo viên dạy thay. Đầu tư cơ sở vật chất cho các trường còn khó khăn;
          2. Đối với địa phương
          Hỗ trợ chế độ cho cô nuôi.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- UBND xã; Các TCĐT xã;
- BCH Hội phụ huynh;
- P. Hiệu trưởng;Tổ trưởng chuyên môn;
- Lưu: VP
                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
                       Trần Thị Hồng
 
Duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEB
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay312
  • Tháng hiện tại12,018
  • Tổng lượt truy cập1,024,526
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây